Shophouse Villa Swanpark

Shophouse Villa SwanPark

Shophouse Villa Type 1

Kích thước: 20x30m
Diện tích đất: 600 m2
GFA: 389.4 m2
Số căn: 32 căn

shophouse swanpark
shophouse swanpark
small villa swanpark

Tầng trệt

small villa swanpark

Tầng 2

Shophouse Villa Type 2A

Kích thước: 20x29m
Diện tích đất: 580 m2
GFA: 457.6 m2
Số căn: 15 căn

shophouse swanpark
swanpark đông sài gòn
shophouse swanpark

Tầng trệt

shophouse swanpark

Tầng 2

shophouse swanpark

Tầng 3

Shophouse Villa Type 2B

Kích thước: 16x22m
Diện tích đất: 352 m2
GFA: 457 m2
Số căn: 29 căn

shophouse swanpark
swanpark đông sài gòn
shophouse swanpark

Tầng trệt

shophouse swanpark

Tầng 2

shophouse swanpark

Tầng 3

Shophouse Villa Type 3

Kích thước: 15x20m
Diện tích đất: 300 m2
GFA: 419 m2
Số căn: 26 căn

shophouse swanpark
swanpark đông sài gòn
shophouse swanpark

Tầng trệt

shophouse swanpark

Tầng 2

shophouse swanpark

Tầng 3

Đăng ký thông tin tư vấn SwanPark

Liên hệ

87 Hàm Nghi, P. Thái Bình, Q.1, HCM
Phone: 0902 29 68 39
Email: info@dothidongsaigon.com

thông tin khách hàng