Small Villa Swanpark

Small Villa SwanPark

Small Villa Type 1

Kích thước: 15x20m
Diện tích đất: 300 m2
GFA: 241 m2
Số căn: 90 căn

small villa swanpark
small villa swanpark
small villa swanpark

Tầng trệt

small villa swanpark

Tầng 2

small villa swanpark

Tầng 3

Small Villa Type 2

Kích thước: 16x22m
Diện tích đất: 352 m2
GFA: 260 m2
Số căn: 115 căn

small villa swanpark
swanpark đông sài gòn
small villa swanpark

Tầng trệt

small villa swanpark

Tầng 2

small villa swanpark

Tầng 3

Đăng ký thông tin tư vấn SwanPark

Liên hệ

87 Hàm Nghi, P. Thái Bình, Q.1, HCM
Phone: 0902 29 68 39
Email: info@dothidongsaigon.com

thông tin khách hàng